Hrana služi da napravi mesta za još hrane, lukav lik praznom praćkom kucka po dasci, dok mu se supruga javlja na poziv iz tuđine sa 'molim'.

'Od koliko radite i zašto vam fontana škripi pod nogama i ko je kriv za barok? 'Zašto nešto ima sedam kraka, i zašto se avlija oseća na kalijum?Znam, šta reći o sandalama za kišu što se već ne zna. Neki put ni snop otpalih nogica belog goluba više ne utiče na snove u kojima se ide na žurke, ali je uvek jedna dovoljna da pred pucanje naduva srebrni balon jedno-dimenzionalne refleksije prostora gde trava raste između sebe. Rođendan slavi samo preko televizije, ali ne zaboravi da se ne pojaviš.